age limit

  1. yaş haddi.
yaş haddine varmak Verb
yaş haddine erişmek Verb
yaş haddini doldurmak Verb
yaş haddinden önce emekliye ayrılmak Verb
emeklilik yaş haddi
yaş haddi