akbaba

  1. vulture

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Dağlık yerlerde yaşayan, yüksekten uçan, gözleri ... ile beslenen yırtıcı kuş