alter in accordance with the provisions set out below

  1. Verb aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek