approved bill

  1. onaylanmış tasarı
  2. itiraz kabul etmez senet