assassin

  1. Noun katil, cani (çoğunlukla tanınmış bir kimseyi parası/malı için öldüren kimseye denir).
  2. Noun İsmailî mezhebinin Haşşaşin koluna mensup kimse. Bunlar 1090-1272'de İran ve Suriyede faaliyet gösterdiler.
    Başlıca gayeleri Haçlıları katletmekti.
rakibinin ününü zedelemek amacıyla kötü yollarla politik savaşa girişen kişi
kişilik katili
politikada
kiralık katil
katil böcek
(Reduviidae): başka böcekleri yiyen ve bir kısmı da memelilerin kanını emen birkaç çeşit asalak böcek. Noun