associate with someone

  1. Verb biriyle görüşmek
  2. Verb biriyle ilişki kurmak
  3. Verb biriyle arkadaşlık etmek
bir işte biriyle ortaklığa girişmek Verb