be under seizure

  1. Verb haciz altında olmak
  2. Verb haczi altında olmak