borrowed capital

  1. ödünç alınan sermaye
  2. ödünç alınmış sermaye