carefree

  1. Adjective kaygısız, kayıtsız, ilgisiz, tasasız, gamsız, endişesiz, dertsiz, sıkıntısız, keyfi yerinde, gamdan âzade.

    On a fine spring day like this I feel quite carefree.
  2. Adjective sorumsuz.
    He's carefree with his money.