carry insurance

  1. Verb (US) sigortalı olmak
(US) kanuni mali sorumluluğa karşı sigortalı olmak Verb
mali sorumluluk sigortasını sürdürmek Verb
kanuni mali mesuliyet için sigortası olmak Verb