carry interest

  1. Verb faiz getirmek
düşük faiz getirmek Verb
düşük faiz getirmek Verb
% 5 faiz getirmek Verb
% 60 faiz getirmek Verb