carry luggage with one

  1. Verb eşyasını kendi taşımak