carry on illegal transactions

  1. Verb kanunsuz işlemler yapmakta devam etmek
sermaye trafiği kanunsuz işlemler yapmakta devam etmek Verb