carry one's point

  1. Verb amacına ulaşmak
  2. Verb fikrinin doğruluğunu kanıtlamak
  3. Verb amacına erişmek
  4. Verb kendi fikrini kabul ettirmek