carry something to excess

  1. Verb bir şeyi aşırı götürmek
  2. Verb ifrata vardırmak