carry trade

  1. Noun, Banking faiz arbitrajı
ticaretinin yüzde 40'ını kendi gemileriyle yapmak Verb
çok iyi iş yapmak Verb
bir işi olmak Verb
bir iş yapmak Verb
bir ticaret yapmak Verb
ticari bir iş yapmak Verb
bir şeyin ticaretini yapmak Verb
bir şeyin ticaretinıyapmak Verb
dış ticaret yapmak Verb
bir iş yapmaya devam etme izni
iş yapmaya devam etme izni