clear for approach

  1. Verb yaklaşma için meydanı müsait duruma getirmek
  2. Verb yaklaşma için alanı müsait duruma getirmek