commence

  1. Verb başlamak.
dava açmak Verb, Law
inşaata başlamak Verb
bir yazışmaya başlamak Verb
yazışmaya başlamak Verb
müzakereyi açmak Verb
bir müzakereyi açmak Verb
dava açmak Verb
bir dava açmak Verb
dava açmak Verb
işe başlamak Verb
kanuni kovuşturmaya girişmek Verb
ticarete başlamak Verb
şirketlerin bütün şartları yerine getirdiğini ve işe başlayabileceklerini belirten belge
işe başlama belgesi
işletmeye alma