common opinion

  1. ortak kanı
  2. kamuoyu
  3. genel düşünce