confine sb's authority within certain limitations

  1. Verb birinin yetkisini belli sınırlar içine almak
  2. Verb birinin yetkisini belirli sınırlar içine almak