controversial opinion

  1. tartışma konusu olabilecek fikir