criminal intent

  1. cürüm kastı
  2. cürmi kasıt
  3. suç işleme niyeti
  4. suç niyeti
  5. kastı cürmü