danger of life

  1. ölüm tehlikesi
hayatı için endişe etmek Verb