declare one

katılmadığını bildirmek Verb
tavrını belirtmek Verb
gelirini beyan etmek Verb
bağımsızlığını ilan etmek Verb
âczini ilan etmek Verb
borçlarını ödeyemez durumda (aciz durumunda) olduğunu ilan etmek Verb
yönetim kurulu üyesinin şahsi iştiraklerini beyan etmesi
bir kulübün üyesi olduğunu beyan etmek Verb
fikrini söylemek Verb
bir şeyi yapmaya hazır olduğunu beyan etmek Verb
gönüllü olduğunu bildirmek Verb
istifasını bildirmek Verb