defrost

  1. Transitive Verb buzları(nı) eri(t)mek/çöz(ül)mek.
    defrost the refrigerator.
  2. Transitive Verb donmuş yiyeceklerin buzlarını çözmek.
    defrost meat.