divided opinion

  1. Noun fikir ayrılıkları
ayrı fikirlerde olmak Verb