draw level

  1. Verb, Sports aynı düzeye gelmek
  2. Verb, Sports başa baş gitmek
  3. Verb, Sports eşit durumda olmak
birinin düzeyine erişmek Verb
birinin düzeyine yetişmek Verb