drugs

  1. eczanede satılan sıhhî malzeme: diş macunu, sabun vb..
uyuşturucu kullanmak Verb
uyuşturucu bağımlısı olmak Verb
ilaç vermek Verb
(US) Uyuşturucu ve Tehlikeli İlaçlar Bürosu Noun
tehlikeli ilaçlar Noun
uyuşturucu ticaretiyle uğraşmak Verb
uyuşturucu satmak Verb
uyuşturucu kullanmak Verb
alışkanlık yapan ilaçlar Noun
alışkanlık yapan ilaçlar Noun
yasa dışı uyuşturucu madde ticareti
yasa dışı uyuşturucu madde kullanımı
uyuşturucu maddeler Noun
ilaç hazırlama
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelere Dair Tek Sözleşmesi Noun, International Law
sağlığa zararlı yiyecekleri milletlerarası ticaret kapsamı dışında bırakan
taşınmasını yasaklayan 1906 tarihli kanun
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Dair Sözleşme Noun, International Law
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Noun, International Law