enter upon one's duties

  1. Verb görevleri çerçevesi içine girmek