express one

beğenisini belirtmek Verb
tasvibini bildirmek Verb
can-ı gönülden teşekkür etmek Verb
...'e içten taziyelerini sunmak Verb
niyetini belirtmek Verb
fikir yürütmek Verb
fikir vermek Verb
eseflerini bildirmek Verb
teessüf etmek Verb
fikirlerini yazıyla ifade etmek Verb
görüşlerini bildirmek Verb