find one's tongue

  1. Verb yeniden konuşabilmek
  2. Verb konuşmaya başlamak