floor area

  1. Noun iskân sahası
kat alanı katsayısı (KAKS) Noun, Construction