game farmer

  1. av sahasını kira ile tutan
  2. av sahasını kira ile veren