get clear

  1. Verb anlamak
  2. Verb anlaşmaya varmak
borçları temizlemek Verb
borcunu ödemek Verb
borçları temizlemek Verb
bir şeyden kurtulmak Verb