go flod

  1. Verb yenilmek
  2. Verb başarısızlığa uğramak