good record title

  1. memnuniyet verici tapu sicili
üzerinde ipotek vb haklar tesis edilmemiş tapu kaydı