have a knack with children

  1. Verb çocuklarla iyi geçinme becerisi olmak