have a strong pull with sb

  1. Verb birinin üzerinde büyük etkisi olmak