homage

  1. Noun biat, hükümdara sadakat yemini.
  2. Noun ululama, tazim, saygı, hürmet, riayet.
    do/pay homage to: saygılarını sunmak, arzı tazim etmek.

    Everyone paid homage to the great leader.
  3. Noun tazim ve hürmeti gösteren eylem/vergi/hediye vb.
  4. Noun sadakat, bağlılık.
birine saygı sunmak Verb
birine hürmeten
tapınmak Verb
birine saygı sunmak Verb
bir buluşundan dolayı birine saygı göstermek Verb