hot tempered

  1. çabuk kızan
  2. öfkesi burnunda
  3. öfkeli