impeachment

  1. Noun suçlama, itham, devlet memurunu mahkemeye verme.
  2. Noun Federal hükümet memurunu resmen temsilciler meclisinde suçlayarak Senatoda yüce divana sevketme.
  3. Noun tanığın ifadesine güvenilemeyeceğini kanıtlama, şüphe yaratma.
  4. Noun mahkemeye/yüce divana sevkedilme.
bir suçlamanın dayanağı
(parlamentoda) iddianame
bir mahkeme kararının kanuna aykırı veya hükümsüz olduğunun başka bir davada dolaylı olarak iddia edilmesi
taraflardan birine düşmanlığı veya davadaki kişisel ilişkisi ya da kötü şöhret sahibi olması nedeniyle
ifadesinin hakikate aykırı olduğunu iddia etme
(US) bir tanığın taraf tuttuğu
hakem kararına karşı çıkma
(bir kiracıyı) maddi hasar yüzünden sorumlu tutma