israelite

  1. İsrail kavminin bir ferdi.
  2. Allahın seçkin kulu.
  3. Yahudi.
  4. eski İsraile/İsrail kavmine ait.
    Israelitic/Israelitish ile ayni anlama gelir.