junior counsel

  1. (Br) yüksek kademeli memuriyetlerde aday
  2. avukat yardımcısı