kavim

  1. society
  2. Noun nation
  3. horde
  4. people
  5. a people
tribal law

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Aynı soydan gelen, dil, töre ve ... ortak insan topluluğu, budun
  2. Doğru, dürüst