lie in the public interest

  1. Verb kamu yararına olmak