lie under an obligation

  1. Verb bir yükümlülük altında olmak