look at someone

  1. Verb birine bakmak
birine korkuyla bakmak Verb
eğri gözle bakmak Verb
baktırmak Verb
birine kötü kötü bakmak Verb
birine öfkeyle bakmak Verb
birine ters ters bakmak Verb
birine tehditkâr bakışlar fırlatmak Verb
birini kendinden aşağı görmek Verb
birini küçük görmek Verb
birini hor görmek Verb
birini küçümsemek Verb