marriage consideration

  1. evlilik akdinin bozulması halinde ödenecek tazminat