negligence

 1. Noun, Criminal Law taksir
 2. Noun, Law ihmal
 3. Noun savsama, savsaklama, ihmal(cilik), ihmalkârlık.
  guilty of criminal negligence. Because of owner's
  negligence the house was in great need of repair.
 4. Noun gaflet, kusur, unutma.
  gross negligence: büyük gaflet.
 5. Noun dikkatsizlik, ihtimamsızlık, itimatsızlık.
ihmalin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak Verb
ihmalinin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak Verb
davalının davacıyı korumakla ilgili bir görevi veya yükümlülüğü yerine getirmemesi sonucu zararın vuku bulduğu ihmal durumu
davalının davacıyı korumakla ilgili bir görevi veya yükümlülüğü yerine geti
dava konusu olabilir kusur
ihmalkârlıkla suçlanabilir olmak Verb
ihmalkârlıkla suçlanmak Verb
taşıyıcının ihmali
birini ihmalkârlıkla suçlamak Verb
tali ihmal veya kusur
kuramı (bu kurama göre davacının kusuru davalınınkine oranla daha hafifse davalı teminat ödemek zorundadır
(US) nispi kusur
bir şikâyette tarafların payına düşen ihmal ve kusur
(US) bir şikâyette tarafların payına düşen ihmal ve kusur
müterafık kusur
bir zarara ortaklaşa neden olan iki veya daha çok kişinin bireysel ihmal veya kusurları Noun
ihmalkârlık oluşturmak Verb
davada tarafların ortak kusuru
müterafık kusur (davacının şikâyet olunan zararın yer almasında etkisi olan kusurlu hareketi
müterafık kusur
ağır ihmal
cezai ağır ihmal
ceza gerektiren ihmal
ağır kusur
ağır ihmal (olayın niteliğine göre bir kimseden moral olarak beklenen dikkat ve tedbirin gösterilmemesi
ağır ihmal (olağan niteliğine göre bir kimseden normal olarak beklenen dikkatin gösterilmemesi
ihmal suçu
ihmal nedeniyle Adverb
ihmal sonucu Adverb
ağır kusur
ağır ihmal
ihmalkârlıktan suçlu bulunmak Verb
tehlikeli ihmal
isnat edilen ihmalkârlık
bir çok kişinin ortak ihmali
birçok kişinin ortak ihmali
kanunun müsbet bir emrine uymama
kanuni kusur
kanuni ihmal
kanunun müspet bir emrine uymama
ihmal sorumluluğu
akit yapılırken ihmal yüzünden yanlış beyanda bulunmak Verb
(US) vasat derecede dikkatli bir kimsenin kendi işlerinde sarf edeceği dikkat ve tedbirin ihmali
vasat derecede dikkatli bir kişinin kendi işlerinde sarfedeceği dikkat ve t
ihmalden meydana gelmek Verb
basit ihmal
(US) hafif ihmal veya kusur
hafif ihmal veya kusur
mesleki ihmalkârlık yüzünden dava açmak Verb
ihmalcilik yüzünden dava açmak Verb
ihmalkârlık suçu
kasıtlı ihmalkârlık
ihmalkârlık davası Noun
gemi kaptanının yapacakları hatalardan sorumlu olmayacağına dair şart
tüm gemi personelinin
ihmal ve kusur klozu
ihmal şartı
ihmalkârlık şikâyeti
ihmalkârlık şikâyeti
kanunen emredilen bakım yükümlülüğünün ihmali
ihmalkârlık yüzünden yapılan müsaade edilmeyecek muamele
kanunun istidlal olunan ihmal
(US) kanunen istidlal olunan ihmal
kusursuz ihmal
uşağın kusurunu efendiye yüklemek Verb
memurların ihmallerinden dolayı sorumlu olmak Verb
haksız fiilde ihmal sorumluluğu