nut pine

  1. Noun fındık çamı
    (Pinus monophylla, P. edulis): Amerikada Kayalık dağlarda yetişen meyvesi yenir bir tür çam.
çamfıstığı Food-Kitchen
çam fıstığı Food-Kitchen